Skip to content
Ieraksts

04 decembris 2008, 12:31 - 12:32

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde