Skip to content
Ieraksts

17 novembris 2008, 19:53 - 21:02

Ieteikumi, kā piemērot principu par vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem (debates)

Plenary