Special European Council, 17-18 April 2024

2024-04-23T09:24:00.000ZAžurirano

Opis

EU heads of state or government met at the 17-18 April special European Council and adopted conclusions on Ukraine, the Middle East, Türkiye and a new European competitiveness deal.

Primajte ažuriranja o ovoj temi

Prijavite se da budete obaviješteni kada se dodaju novi mediji

Kako želite primati ažuriranja?
|