Press point by Roberta METSOLA, EP President, and Kaja KALLAS, Estonian Prime Minister