Award of the Sakharov Prize 2022: ceremony and hand over of the prize to Oleksandra MATVIYCHUK, Ivan FEDOROV, Yaroslav BOZHKO, Yulia PAJEVSKA, Oleksandr CHEKRYHIN, Stanislav KULYKIVSKI and Vsevolod CHENTSOV