Skip to main content

At komme på niveau: en hjælpende hånd til EU's regioner

Description

Europæiske regioner, hvad enten de ligger i samme land eller på forskellige sider af grænser, har ikke alle udviklet sig i samme tempo. Derfor bakker Europa-Parlamentet op om programmer til støtte for EU-regioner som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Interreg. MEP'erne ønsker, at alle regioner skal have de samme muligheder, fra sociale rettigheder til klimahandlinger, fra transport til folkesundhed.

Related media