Skip to content

Jerzy Buzek: Det bliver en god dag for Europa

Dato for begivenhed: 27/11/2009

Valgmuligheder

Den 1. december 2009 vil blive hyldet i EU's historie, som den dag Lissabontraktaten trådte i kraft. Formanden for Europa-Parlamentet er overbevist om, at Traktaten vil skabe fremgang for demokratiet i Den Europæiske Union.