Skip to content

På dagsordenen i Bruxelles – EU's coronavirus-reaktion, støtte til sundhedssektoren, civil beskyttelse og dårligt stillede

Dato for begivenhed: 16/04/2020

Valgmuligheder

For anden gang siden udbruddet af covid-19 indkalder Europa-Parlamentet til en session i Bruxelles, hvor MEP'erne kan deltage på afstand. På dagsordenen står kampen mod coronavirus: hidtil uset støtte til nationale sundhedssystemer og hjælp til de dårligst stillede.