Aktuellt i Bryssel – EU:s bemötande av coronaviruset samt stöd till hälso- och sjukvårdsssektorn, civilskyddet och de som har det svårast