Skip to main content

Cestovní ruch v budoucnu: udržitelný, odpovědný, inteligentní

Description

Evropa je nejoblíbenější turistickou destinací na světě. Parlament požaduje plán, který by posílil ekologičnost a udržitelnost cestovního ruchu, až po více než roční přestávce způsobené pandemií dojde k jeho obnovení