Skip to content

Ден на Европа: 70 години европейска солидарност

Дата на събитието: 04/05/2020

Възможности за ползване

Изминаха 70 години откакто Робер Шуман произнася своята декларация за обединение на европейските държави. Целта му е да се постигне траен мир и солидарност между държавите членки и никога да няма връщане към ужасите на Втората световна война. Настоящата здравна криза кара европейците да направят същия избор на солидарност и съседска подкрепа.

Членове на ЕП в този видеоматериал: