Skip to content

ЕС засилва реакцията срещу коронавируса

Дата на събитието: 20/03/2020

Възможности за ползване

След като Европа се озова в епицентъра на пандемията от COVID-19, ЕС и Европейският парламент обещаха да направят всичко необходимо, за да спрат разпространението на вируса, да осигурят достъп до необходимото оборудване и да защитят европейската икономика.