Skip to content

Att rösta

Evenemangsdatum: 03/12/2019

Beställningsalternativ

EU-val genomförs vart femte år. Använd din rätt att välja vem som ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta i ditt eget land eller från en annan medlemsstat, i en vallokal eller genom poströstning. Så glöm inte att registrera dig för att rösta!