Skip to main content

Vi formar framtiden: 4 helger med EU-medborgarpaneler

Description

Runt 800 personer från hela Europa samlades för de europeiska medborgarpanelerna i Strasbourg i september och oktober för att diskutera de utmaningar som EU står inför. Panelerna är en väsentlig del av konferensen om Europas framtid och förslagen från dem kommer att hjälpa till att forma morgondagens EU.

Detaljer

Evenemangsdatum2021-10-23
Reference:N01AFPS211020BOCP