Ukraina: Reformarbete mitt under en konflikt

Beskrivning

Med anledning av Ukrainas prekära ekonomiska situation och den fördjupade krisen besökte en delegation från Europaparlamentet landet för att stödja reformarbetet och hjälpinsatserna för internflyktingarna.