Skip to main content

Tekniksmart jordbruk för att föda jordens växande befolkning

Description

I precisionsjordbruk används satelliter, robotar och sakernas internet för att öka avkastningen – samtidigt som man använder mindre resurser och minskar avfallet för att föda jordens växande befolkning.