Skip to main content

Bekämpa desinformation om covid-19

Description

Inom EU har vi drabbats av en våg av desinformation beträffande covid-19-pandemin. Falska nyheter sprids varje dag, både på internet och offline, och gränsen mellan fakta och fiktion blir bara mer och mer suddig mitt under krisen med coronaviruset.

Detaljer

Evenemangsdatum2020-04-07
Reference:N01PUB200331DISI