Skip to main content

Återvändande migranter stannar illegalt i Europa

Description

EU-parlamentarikerna röstar för en genomgång av den europeiska resehandlingen för att lätta den byråkratiska bördan för återvändande irreguljära migranter.

Detaljer

Evenemangsdatum2016-05-30
Reference:N005160530001