Skip to main content

Laga, återanvänd och återvinn!

Description

Parlamentet vill att européerna ska ställa om till en cirkulär ekonomi genom att använda råmaterial mer effektivt och minska avfallet.

Related media