Skip to main content

Höjdpunkter från plenarsammanträdet: Ukrainska flyktingbarn, energi och likalön

Description

Parlamentet uppmanar EU att göra mer för att skydda de barn och ungdomar som flyr från kriget i Ukraina. Parlamentsledamöterna röstade för att uppdatera reglerna om EU:s kritiska energiinfrastruktur, för att anpassa dem till målen i den gröna given. De efterlyste också mer insyn i mindre företag för att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen.

Detaljer

Evenemangsdatum2022-04-08
Reference:N01AFPS2204075NUM