Konferensens plenarförsamling antar förslag för EU:s framtid!