Skip to main content

Parlamentet granskar Valdis Dombrovskis lämplighet som handelskommissionär

Description

Efter handelskommissionären Phil Hogans avgång har kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ombildat sitt team. Ledamöterna höll två extraordinarie sammanträden för tjänsterna inom handel och finans. Valdis Dombrovskis, som för närvarande är verkställande vice ordförande för EU-kommissionen, frågades ut av ett antal utskott, under ledning av utskottet för internationell handel. Parlamentet kommer att ha sista ordet beträffande utnämningen.

Detaljer

Evenemangsdatum2020-10-05
Reference:N01AFPS201005DOMB