Skip to main content

Parlamentet utför en kritisk granskning av kandidaterna till posterna som verkställande vice ordföranden och ställer fler frågor om jordbruket

Description

Parlamentsledamöterna har utvärderat kandidaterna till posterna som verkställande vice ordföranden för att försäkra sig om att de är lämpade för jobbet och kan leva upp till medborgarnas förväntningar. Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager och Frans Timmermans frågades ut om posterna inom ekonomi, den digitala tidsåldern och den gröna given. Parlamentsledamöterna återupptog även utfrågningen av Janusz Wojciechowski, kommissionärskandidaten för jordbruk. Efter att ha granskat varje enskild kandidat så kommer parlamentet att genomföra en slutlig omröstning om EU-kommissionen som helhet.

Related media