Parlamentet pressar på för nya inkomstkällor till EU

Beskrivning

Europaparlamentet vill ha en ambitiös EU-budget som finansierar återhämtningen och bidrar till att bygga ett grönt Europa, utan att belasta skattebetalare eller framtida generationer. Men hur? Med extra inkomstkällor, så kallade "egna medel".

Related media