Skip to main content

Parlamentet kräver akut stöd för den kreativa sektorn

Description

Även om delar av EU-finansieringen har nått den kreativa sektorn genom mer flexibla statsstödsregler och programmet Kreativa Europa, finns ingen särskild EU-återhämtningsfond för kulturen. Parlamentsledamöterna begär mer direkt stöd till kulturen och ytterligare finansiering för konstnärlig verksamhet i långtidsbudgeten.

Detaljer

Evenemangsdatum2020-09-17
Reference:N01PUB200914CULT