Skip to main content

Parlamentet och den europeiska gröna given

Description

Klimatförändringen påverkar redan idag européerna. Europa agerar nu med den gröna given och parlamentet spelar en central roll i utformningen av morgondagens hållbara ekonomi.

Detaljer

Evenemangsdatum2020-06-25
Reference:N01PUB200623GREE