Parlamentet och den europeiska gröna given

Beskrivning

Klimatförändringen påverkar redan idag européerna. Europa agerar nu med den gröna given och parlamentet spelar en central roll i utformningen av morgondagens hållbara ekonomi.

Related media