Klimatmål, AI och den digitala ekonomin – på gång i parlamentet 2023