På gång i kammaren: digitala gröna certifikat, handel och samarbete med Storbritannien, forskning och innovation.