Skip to main content
Default image for coming soon media.

På ankomsttavlan: delning av uppgifter om flygpassagerare

Description

Efter långa förhandlingar – en omröstning om registrering av passageraruppgifter för att förhindra terrorattacker och grova brott.

Related media