Skip to main content

Göra EU till en bättre plats att arbeta på

Description

Europaparlamentet ska rösta om ny lagstiftning som ska ge utstationerade arbetstagare möjlighet att få lika rättigheter och lika lön medan de arbetar tillfälligt i andra EU-länder.

Related media