Skip to main content

Så fungerar det: Europeiska globaliseringsfonden

Description

För vår animerade fabriksarbetare kändes det som om världen skulle gå under när hans företag gick i konkurs på grund av konkurrens från utlandet, men kan EU hjälpa honom?