Skip to main content

Höjdpunkter från plenarsammanträdet: Ungerns lag mot HBTQ, förbättrad konnektivitet och en starkare roll för EMA

Description

Parlamentet fördömde en ny lag i Ungern som diskriminerar HBTQ-personer och uppmanade EU att inleda ett sanktionsförfarande. Parlamentsledamöter antog planer för att förbättra konnektiviteten över hela EU och för att ta krafttag mot material på internet som visar sexuella övergrepp mot barn. Parlamentet röstade för att förlänga mandatet för Europeiska läkemedelsmyndigheten och beslutade om prioriteringar för nästa miljöhandlingsprogram.