Att få tag på officiella EU-dokument – ett omöjligt uppdrag?