Skip to main content

Finansiering av EU-budgeten: "Återinför social rättvisa och skatterättvisa"

Description

Parlamentet vill att EU-budgeten ska bli mindre beroende av nationella bidrag. Nya så kallade "egna medel" är ett viktigt sätt för EU att finanisera viktiga program, som återhämtningsplanen NextGenerationEU.