Skip to main content

Från vägsäkerhet till skydd för visselblåsare: 5 punkter från Strasbourg

Description

Europaparlamentet debatterade nya lagar för konsumentskydd och att öppna nya kanaler för att visselblåsare ska kunna rapportera in felaktigheter på ett säkert sätt. Tekniker för vägsäkerhet ska installeras i nya fordon från 2022 och europeiska arbetstagare med ovanliga eller nya former av anställningar ska få minimirättigheter. Ledamöterna röstade också om ett finansieringsprogram för att stärka Europas digitala strategi.