Skip to main content

Flashback: Telekommunikationerna i Europa går in i det 21:a århundradet

Description

Telekompaketet sägs förbättra Internetanvändarnas och konsumenternas rättigheter. Men kommer det kontroversiella EU-telekompaketet där parlamentet utmanade medlemsstaterna bana vägen för Europas inträde i den digitala åldern?

Detaljer

Evenemangsdatum2009-12-16
Reference:V0040002