55 %-paketet: Minskning av koldioxidutsläpp från bilar och minibussar

Beskrivning

Om Europa ska nå koldioxidneutralitet innan 2050 krävs en fullständig omställning på en rad olika områden. Hur vi förflyttar oss är ett av dem. Vägtransporter står idag för 20 % av Europas koldioxidutsläpp. Parlamentet vill ha ambitiösare koldioxidreduktionsmål för bilar och vans för 2030.