Skip to main content

Underlätta, hitta, arrangera: Europeiska rådets ordförande

Description

Ordföranden driver arbetet i Europeiska rådet framåt, garanterar kontinuitet och bidrar till att hitta sammanhållning och enighet. Dessutom representerar ordföranden EU vid internationella toppmöten.