Underlätta, hitta, arrangera: Europeiska rådets ordförande