Default image for coming soon media.

Europol: nya krafter i kampen mot terrorism

Beskrivning

Nya regler har för avsikt att öka samarbetet och informationsdelningen mellan polismyndigheter, för effektivare terrorismbekämpning i Europa.

Related media