Energipriserna: Ledamöterna vill hjälpa EU:s konsumenter och företag