Skip to main content

Europeiska öppenhetsregistret

Description

Öppenhetsregistret är en webbdatabas över grupper och organisationer som försöker påverka EU-institutionernas lagstiftnings- och beslutsprocesser. Av registret framgår vilka intressen som representeras på EU-nivå och för vilkas räkning, liksom de ekonomiska resurser och personalresurser som är avsatta för dessa aktiviteter.