Skip to main content

På gång i Strasbourg: Parlamentets talman, Frankrikes ordförandeskap och djurtransporter

Description

Parlamentet förväntas välja en ny talman under det första plenarsammanträdet 2022. Under tiden kommer ledamöterna att diskutera Frankrikes prioriteringar för EU:s roterande ordförandeskap med president Macron. Parlamentet ska rösta om bättre bestämmelser för att se till att djur transporteras på ett mer humant sätt. Allt detta och mer är på gång i Strasbourg.