Skip to main content

På gång i kammaren: digitala gröna certifikat, handel och samarbete med Storbritannien, forskning och innovation.

Description

Parlamentet kommer att lägga fram sin ståndpunkt om det digitala gröna certifikatet och rösta om ratificeringen av handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien. Ledamöterna ska också undersöka och rösta om Horisont Europa-programmet, nya regler om strängare kontroll av terroristinnehåll på internet och bättre rättigheter för tågpassagerare. Allt detta och mer är på gång i kammaren.