Skip to main content

På gång 2020

Description

Parlamentsledmöterna har ett hektiskt år framför sig. Man ska rösta om den europeiska gröna given, nya regler för ett digitalt Europa och EU:s budget för 2021–2027. Uppdateringar av bankunionen, ett handelsavtal med Vietnam, EU-utvidgningen och mycket mer står på agendan under 2020!

Detaljer

Evenemangsdatum2019-12-09
Reference:N01PUB191209CMUP