Medbestämmande: Tryck på START för att se hur det fungerar

Beskrivning

Spela upp EPTV:s demo av hur utkast till förslag rör sig genom medbestämmandets nivåer och dolda bonusomgångar innan de blir EU-lagar eller avvisas.