Skip to main content

En resa genom fem år vid rodret för De gröna

Description

Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit beskriver en svår mandatperiod under en ekonomisk kris som inneburit att miljöfrågorna har lagts åt sidan i EU.

Detaljer

Evenemangsdatum2014-04-17
Reference:V0090005