Skip to main content

360°: EU:s regionalpolitiks framtid

Description

Jan Olbrycht (EPP, Polen) och Marta Andreasen (EFD, Storbritannien) ger en ingående förklaring av strukturfonderna och hur framtiden ser ut när det gäller finansieringen efter 2014.

Detaljer

Evenemangsdatum2012-03-26
Reference:D0040006