#IWD2019 - Shirin Ebadi

2019-02-28T12:20:00.000ZUppdaterad

Beskrivning

Shirin Ebadi won the Nobel Peace Prize for her untiring efforts to improve the Human Rights situation in Iran, in particular regarding women and children.

Shirin Ebadi is one of the eight women highlighted at the occasion of the International Women’s Day (IWD) which is held every year on 8 March.

Discover also the other portraits:

Få uppdateringar om detta ämne

Registrera dig för att bli meddelad när nya medier läggs till

Hur vill du ta emot uppdateringar?
|