Skip to content

Återvändande migranter stannar illegalt i Europa

Evenemangsdatum: 30/05/2016

Beställningsalternativ

EU-parlamentarikerna röstar för en genomgång av den europeiska resehandlingen för att lätta den byråkratiska bördan för återvändande irreguljära migranter.