Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister